About Us

Our school is situated within the Hoani Waititi Marae complex. At the centre of our complex is the wharenui (meeting house), Ngā Tūmanako. Ours is a bustling and active urban marae that serves the greater Māori community in West Auckland. We also have two kōhanga reo (Māori immersion early childcare centres) and housing units for our kaumātua and kuia (elders).

The primary language of our marae community is te reo Māori. At the moment, many of the children who attend our school are children of past students. Before long we will be moving into our third generation attending our school. We are also increasingly attracting past students into teaching positions within our school.

We have well-established, national level kapa haka (Māori performing arts groups) Te Rōpū Manutaki and Ngā Tūmanako in our school community. We also have affiliations with other well-established groups such as Te Waka Huia, Te Manu Huia and Te Rautahi.

All of these expressions of our school community are proof of the vitality of our school and marae. Our tight-knit community is committed to the wellbeing of our people who are set to flourish for the 21st century.


Our History

Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae was the first school of its kind in Aotearoa, New Zealand. The kura has been in operation since 1985, however, it was formally recognised under legislation introduced in 1989 which made way for a total immersion, Māori language schooling option for primary-aged children. Prior to being recognised by the State in legislation, these schools were funded by the families of the children who attended these kura. They were motivated by their hope for another educational pathway for their children that valued and reflected their language and culture.

In 1993 a secondary school unit was added at Waititi and other KKM of similar age and experience. The Ministry of Education classes us as a Composite School or Area School, which allows us to cater for children from 5 years of age to 18 (Year 1 to Year 13). In 2016, Waititi had 170 students; 85 in the primary sector, 51 in the middle-school years, and 34 senior high school students. We employ 17 teaching staff and 3 support staff. Nationally, there are 66 KKM Aho Matua catering for more than 8,000 students, which makes up approximately 10% of the country’s school age population.


Our Philosophy

Kura Kaupapa Māori (KKM), draw their name from the notion of schools whose philosophy, school systems, language and ways of doing and being, stem from a Māori worldview (kaupapa Māori). KKM were born from a desire to retain, rejuvenate and develop the Māori language and culture, which were (and remain) under serious threat of survival. They were also established to continue on from the Māori language pre-school option, Kōhanga Reo (literally – Language Nests).

The marautanga (curriculum or knowledge base) of KKM comes from te ao Māori (the Māori world). The kura recognises the need to ensure students are prepared as 21st century learners and citizens. The philosophical document of KKM is Te Aho Matua (The Strongest Thread), which supports the holistic education of the person. It emphasises that for deep and meaningful education to happen, the person’s wairua (spirit) and mauri (life force or essence) must not only be intact, but flourishing.

  • Humanity
  • Language
  • Community
  • The World
  • Pedagogy
  • The Overarching Values

Board of Trustees Structure

The role of the Board of Trustees at Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae is to mirror the hopes, dreams and aspirations of the school community and wider Māori society.

Nurturing Māori children who are strong in their ancestral language and culture, and who embody the values of Te Aho Matua to become leaders for their people is the ultimate goal that the Board strives towards.

The Board is made up of whānau members, a staff representative, the Principal and a student representative from the Wharekura (secondary school). The direction of the school alongside the policies, budgets, plans and other important decisions is the responsibility of the Board of Trustees. However, the day-to-day operation of the school falls under the responsibility of the Principal and the Kāhui Amorangi (Senior Leadership Team).

Board members can be contacted through the school office.

Our Principal

A message from our principal

Rawiri Wright

Let us determine our own destiny! The wellbeing of the Māori language and the Māori way of life is in our hands. Let us become the architects and engineers of our own future - in perpetuity!

Kura Kaupapa Māori proudly uses the Māori language as its medium of instruction. We believe in the words of the great philosopher and leader, Sir James Henare, who said: the Māori language is the essence of Māori self-determination. Therefore, if Māori do not revitalise and speak our own language then who will?

Te Aho Matua- our guiding philosophy provides us with a blueprint. Not only does it work to revitalise our language but also to integrate the spiritual elements that are so central to our culture.

Kura Kaupapa Māori is definitely not just for Māori. Families who embody the values of Te Aho Matua are encouraged to become part of our whānau. Humility, compassion, openness to learning, and a willingness to serve & share attributes and skills for the benefit of everyone are most valuable for our school.

Kura Kaupapa Māori aho matua is an exercise in excellence of intellect, heart, soul, language, community, society, being Māori and in humanity. Come with us!

Our Staff

Our teachers are passionate, competent and energetic about the subjects they teach.

Currently, every teacher is fluent in te reo Māori. The holistic wellbeing of each child is at the very centre of teaching and learning.

Our teachers collaborate to develop learning experiences that challenge, extend and motivate learners through te reo and tikanga Māori.

They work to create a nurturing and secure learning environment where every child feels uniquely celebrated, loved and cared for.

All of our teachers use the philosophy and curriculum of Te Aho Matua as the cornerstone of their practice.

A full list of staff is available from the office.

Senior Management

Beverly Manahi

Whaea Bev

Nō te tau 1982 i timata taku whikoitanga ki te Marae o Hoani Waititi Marae

E whitū tau i au i te Kohanga Reo o Hoani Waititi Marae .

Nō te tau 1985 i tūwhera mai tō tātou Kura Tuatahi, inā te rangi nui i te mea nā te whānau tonu te Kura nei i hanga. I te tau 1986, i whakarewa Te Aho Matua hei kaupapa matua mō tō tātou Kura.

Nā runga anō i taku hiahia ki te whakapakari ake tōku reo Māori, i te tau 1988 i whakawhiti au ki te Ataarangi i tū tuatahi ai ki te tō tātou. E rua tau ahau i reira.

I te mutunga o te tau 1989, i mua i te hikinga o te Whare Paremata i tae mai te rongo kua whakaturengia e rātou kia tū motuhake mai ngā Kura Kaupapa Māori. Kei te ture mātauranga 155 ngā kōrero.

Kua tae mai te rongo ki ōku tāringa kua ea te whawhai o Tuakana Nepe, Dr Peter Sharples, Rangi Murray, Sam Davis mā kia whakatū tētehi Kura Whakangungu Kaiako ā, i te tau 1990ko ahau tērā i noho ākonga tuatahi ki taua Kura kaiako.

Nō te tau 1991 i hoki mai ahau hei kaiako mō te Kura Tuatahi.

Nō te tau 1991 i oho ake te hiahia o te whānau o aua wā ki te whakatū tētehi Wharekura. Nā te Runanga Nui mātou i tautoko ki te kawe atu taua hiahia ki mua i te aroaro o te Tari Mātauranga. Nō te tau 1992 i whakaae te Tari Mātauranga i tā mātou tono . I te tau whai muri i tū te Wharekura i raro i te haumarutanga o Henderson High School. Heoi, kāore i mutu te whawhai o tō tātou Kura.

Ko tā te Kura wawata ka hoki mai te mana whakahaere o Te Wharekura ki te whānau. I whakaea taua wawata i te tau 1994. I panoni te te tūnga whai tikanga o te Kura ki te Kura Arongātahi.

Ka haere te wā, i te tau 1996 i riro mai ki a au te tūnga o te tumuaki. He nui ngā kaupapa i wheakongia e au. Te whakahoutanga o te Wharekura i te tau 1997. Te takinga mai o Te Kura Reo mō ngā mātātahi tau 12, tau 13 i waenga i a Hoani Waititi , Rakaumangamanga me Ruatoki.,

I te tau 2001 i heke ahau i te tūnga tumuaki kua hoki ki te ao o te whakaako. Koia te ao miharo ki a au. Ko taku oranga, ko taku kura.

Te Kurataiaho Kapea

Matua Te Kura

Ko Māhuhu-ki-te-rangi te waka

Ko Kaipara te moana

Ko Ngāti Whātua te iwi

Kua tekau mā whā tau ahau e whakaako tamariki ana. Ka whitu tau ki konei ki Hoani Waititi nei. Ko te aronga matua o tōku ao he āwhina i te whakarauoratanga o te reo me te ahurea Māori. Otirā kia tupu ā tātou tamariki ki tētahi ao tino ora, tino harikoa, tino Māori. Ko te manako nui rā hoki kia puta pakari ā tātou tamariki ki te ao ki te āwhina i te whakawhanaketanga o Te Tino Rangatiratanga me te Mana Motuhake.

Peata Leef

Whaea Peata

Ne'Kol Hura

Whaea Ne'Kol

Ngāti Hine Pukepukerau
"Titiro ki ngā taumata o te moana, tākiri ko te ata." - Kawiti, 1846

He hua ahau nō Te Aho Matua e mahi ana mō Te Aho Matua, ināwhai, koia te tūāpapa o aku mahi katoa. E manawa whakauka ana au ki te whakaako i te rangatahi me te reo Māori. Ko taku whāinga kia mārama kehokeho ki te hunga mātātahi o nāianei, tō tātou māngari he Māori tātou. Ka titikaha kia taiea, kia māoriori, kia māia te tū o ngā māhuri tōtara o Hoani Waititi ki roto i tēnei ao hurihuri hei Māori, otirā, kia tūporehia te reo me ōna tikanga e rātou hei ngā rangi e heke mai nei.

Joni Gordon

Whaea Joni

Griffa Rivers

Whaea Griffa

Tū ā-tea he kapua ki te rangi, tū ā-tea he Kotimana ki te whenua!

Kua roa māua ko tōku hoa a Pāpā Tīmoti i konei hei mātua me ā māua tamāhine tokorima. I tā māua taenga ki Hoani Waititi kāore ō māua reo Māori. I roto i ngā tau kua ako māua ki te kōrero Māori, me te whai tohu whakaako, ā, kua waimarie māua i ō māua tūranga ki te Wharekura nei. Ko ngā mea pārekareka ki au ko te wānanga tahi ki ngā rangatahi, te whai whakaaro ki te taiao me te tino rangatiratanga.

'He kai kei aku ringa.'

Tamatamārangi Clausen

Papa Tama

Pauline Tahuri

Whaea Pauline

"He ao te rangi ka ūhia, mā te huruhuru te manu ka rere". Tēnā rā koutou, ko Pauline Tahuri tōku ingoa. He uri ahau nō Ngati Kahungunu. E toru tau au e noho mai ana i ngā ringa rarawhi o tō tatou kura o Hoani Waititi Marae whakaako ai. E ngakau nui ana au ki te ao hākinakina, ko taku e hiahia nei ki te whakaako i ngā painga o te ao hākinakina ki ngā uri whakatipu kia rongo ai rātou i te pārekareka o taua ao.

Casey Armitt

Whaea Casey

Ko Hikurangi te maunga
Ko Waiapu te awa
Ko Horouta te waka
Ko Māui te tūpuna
Ko Te Aowera te marae
Ko te Aitanga-a-Mate te hapū
Ko Ngāti Porou te iwi

Tihei mauri ora ki te whai ao ki te ao mārama!

He raukura ahau nō TKKM o Hoani Waititi Marae
He kaimahi mō Te Aho Matua
He toa tauā mō te reo Māori
Ko aku kaingākautanga ko te tākaro hākinakina,
ko ngā mahi toi, ko te kapa haka me ngā mahi kaitiakitanga.

Jani Hohua-Hayward

Whaea Jani

Ihipera Rameka-Henry

Whaea Bella

Arihia Rameka Henry

Whaea Arihia

Tēnā koutou ko Arihia Rameka-Henry tōku ingoa. He uri ahau nō Ngati Tuwharetoa, Ngai-te-Rangi me Ngati Haua.He Raukura ahau nō Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi ā, kua hoki mai ki tōku whānau o Hoani Waititi

hei ringa raupā i roto i ngā mahi o te tari. 'Mā whero mā pāngo ka oti ai te mahi'

Te Raina Pihama

Whaea Te Raina

Nō ngā iwi nui o Te Waiariki ahau. Ko Ngāi Te Rangi, ko Ngāti Ranginui ki Tauranga Moana. Ko Ngāti Rangitihi, ko Ngāti Tūwharetoa ki Kawerau, ki Waihi anō hoki. Ka whakawhiti atu ki Ngāti Awa, ko Rangitūkehu te rangatira. Ka anga atu ki Te Waimana, kei reira taku tāngata a Te Pou Pāpaka, ā ko Tūhoe te iwi e, ko Tūhoe te iwi e.

Whakatipuria ahau i te ahitere, i te uru o Tāmaki Makaurau ki raro i ngā mātāpono o Te Aho Matua. Ko Te Kura Kaupapa Māori o Waipareira, ko Te Kura Kaupapa Māori o Maungawhau, ko Te Wharekura o Hoani Waititi ōku āhuru mōwai.

Kei konei tonu ahau e tino mate nui ana ki tāku e mahi nei, arā ko te whakaako tamariki i roto i ngā mahi Māori. He tino wero nui, he tino mahi nui, he tino whai hua o roto i ngā mahi nei.

He wahine kaha ahau ki te mahi i te mahi, na reira, ka waiho ake i taku tino whakatauki hei ākinga mā koutou, 'Me mate ururoa, kei mate wheke.'

Okea ururoatia ngā mahi katoa e takahia ana e koe. Ahakoa te aha, mahia te mahi kia mutu pai, ki oti rānei.

Anna Berry-Tumoana

Whaea Anna

Tēnā tātou

Ko Anna Berry-Tumoana tōku īngoa, he whakaputanga tauira ahau nō te marae o Hoani Waititi. Kei te ngākau nui rawa au ki ngā mahi kapahaka, ki te pānui pukapuka, ki te tuhituhi hoki. Heoi, ko taku tino, ko te whakaako. Ka whakatauki ake au i konei... E kī ana te kōrero, ‘Me he whare tukutuku’, otirā, ko tāku ki a tātou, ‘Me he whare Aho Matua’. E tau ana.

Korowhati Nepe

Matua Korowhati

Mei Manaia Matiaha Waraki Stevens

Matua Mei

Jaimee Hall

Whaea Jaimee

Ko Jaimee Paekitawhiti Hall tōku ingoa he uri tēnei nō Ngāti Tū Wharetoa, Te Rārawa rātou ko Ngāpuhi nui tonu. Nōku te waimarie kua whai tūranga ahau ki te Tari o Te Kura Kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae. Ko tōku whānau tōku ao, whai ake i te ara tika. Mauri Ora.

Lance Wilson

Matua Lance

Victoria Greening

Whaea Vicki

Ko Te Ramaroa te Maunga
Ko Tūwhatero te wairere e heke ana ki te awa o Whirinaki, ā, ka rere atu ki te wahapū o Hokianga Whakapau Karakia.
Ka pūkanakana ōku marae ko Pā Te Aroha, ko Mōria, ko Mātai Ara Nui.
Ko Ngātokimatawhaoroa te waka
Ko Rāhiri te tangata
Ko Te Hikutū te hapū
Ko Ngāpuhi nui tonu te iwi

Ko ahau te kaiako o Kura Weu. Kua whitu tau ahau e whakaako tamariki ana. Kua tekau mā whā tau ahau e mahi ana ki te ao kaihokohoko i mua i taku taenga mai ki Hoani Waititi. Kua kuraina āku tamariki me taku mokopuna mātaamua mai i te Kohanga Reo tae noa ki Reanga Kauri. E whā o āku mokopuna e noho ana ki te Kohanga Reo, e toru e noho ana ki te kura nei i tēnei wā. Kia toru tekau ngā tau e noho ana ahau ki Waititi hei mema o te whānau.

Te Korou Whangataua

Matua Te Korou

Ngāti Kahungunu, Rangitāne, Ngāti Porou, Ngā Puhi, Ngāi Tahu

Tērā te kōrero e mea ana, “Ko te manu kai i te miro nōna te ngahere, ko te manu kai i te mātauranga nōna te ao,” engari tērā ētahi wā, me hoki ngā manu kai i te mātauranga ki te whāngai i ngā manu kai i te miro, koia tēnei raukura i hoki mai anō ai ki tōna kōhanga, ki te whāngai i ngā pīpī paopao e hao ake, e whakatika nei ki te rere ki te ao. Kāti, kia whakataukī ake ahau i konei, “Tamaiti ākona ki te Kura Kaupapa, tū ana ki te ao, tau ana!”

Wairua Potini

Whaea Wairua

Waikato Taniwharau

He piko he taniwha, he piko he taniwha

Arā te kōrero i rangona nuitia e au i tōku tipuranga. He ōhaki, he āhuatanga i whaia e ō tātou tīpuna. “Ko te whakaiti, ko te whakaiti, ko te whakaiti”. Me kī rā he nui ngā pūkenga, mōhioranga, āhuatanga kei ia ō tātou. Ko tāku e ngana ana ki te whakatinana atu, ki te whai hoki; ko te noho whakaiti i roto i tō ao. Mauri Ora e te whanau.