Kua aua atu te wā ki tēnei kaupapa e tū ana ki Te Kura Tuatahi. He kaupapa hei whakangūngū i ngā tamariki ki te tūāpapa o tēnei mea te tū ki te kōrero, o tēnei mea ki te whakatakoto i te kupu. Ā, mō te ekenga atu o rātou ki Te Whare Kura kua rite ngā mea hīkaka ki te whai i ngā taumata nui o Ngā Manu Kōrero.

I tēnei tau, i kitea te pikinga o te kounga o te tū o ngā tamariki. Ko te whakapae, he mea pēnei, hāunga ia ngā whakangūngū ā tēnā kaiako, ā tēnā kaiako, engari ko ngā awenga e pā mai nei i ngā whakahaere hou e whakahaerengia nei ki ngā hui ā-marae i ia te marama, i ia te marama. E puta nei te ihi, te wehi, te tapu me te mana i ngā whaikōrero a ngā tauira o tēnā wehenga o te kura, i tēnā wehenga o te kura, mai i Te Kōhanga Reo tae noa ki Te Wharekura. E hara mai tētahi āhua!

Baedyn_RadovanovichTatu_Kura_Pu.jpg

Te_Waimaakoha_NgaropoPahuru_Kura_More.jpg

Waiheke_Kahi_Kura_Weu.jpg

Pareawhiu_Te_Amo_Kura_Aka.jpg

Archibald_Valentine_Kura_Rea.jpg

Tamaiti_o_te_Kohu_Te_Amo_Kura_Waonui.jpg

Nga_toa_Pipi_Korero_2018.jpg