TITI RAUKURA

Anei ēnei kōrero e hāngai ana ki te ahunga mai o te ingoa Titi Raukura hai ingoa mo ngā 'Graduates' ake o TKKM o Hoani Waititi Marae. He mea nui kia tukuna atu ēnei whakamāramatanga kia mōhio ai koutou katoa, kā rua kia kore ai e mikirapu te tikanga o te ingoa ki waenganui i ngā Titi Raukura o tō tātou nei Kura, i ngā mema whānau o te Kura hoki. Nā Stephanie Fong rāua ko Jennifer Martin te ingoa nei i tapa.

"I whakaaro māua kia ū tonu ki te kupu 'Raukura' mō te 'Graduate' nā runga i te kaha whakamahia ōna hei kōrero i ngā ākonga o mua o Waititi - nā reira he mārama.

Arā he kupu atu anō i kitea mō te 'Profile', pēnei i te 'hua' (ā 'outline' nei, ā 'achievements/accomplishments' nei), heoi anō, he āhua rite tonu te tangi ki te 'kāhua'.

Nā runga i te whai kia tino Waititi nei te tangi o te tapanga i tau ai ō māua ngākau ki te kupu titi.

He matawhā pea te whakamārama ki te tapanga, 'He Titi Raukura' (atu i te WaiTITI nei o te tangi ;-).

Ka tahi - ko te whakaaro ia, ki te whakarākeitia te mātenga, ka titia ki te rau(kura).

Ka rua - ki te titia tēnei mea te raukura ki tētahi wāhi, koia hei tūranga motuhake mōna. Ki te whakatangata tātou i te raukura ki a tātou anō, titia ihotia ana ki tētahi wāhi, pēnei me tō tātou marae, pēnei rānei me ngā wāhi e tau nei tātou i te ao, koia hei tūrangawaewae mō tātou.

Ka toru - ko tētahi atu whakamāramatanga o te kupu 'titi' ko te tīaho, ko te pīata, ko te whiti - ā-whetū nei, ā-marama nei, ā-Tama-nui-te-rā nei.

Ka whā - Ko ngā titi hoki ko ngā rārangi o te moko mataora e whakarākei ana i te rae.

Nā runga i ēnei whakamārama katoa, ko te whakaaro ia, ko te 'Titi Raukura' hei kura whakarākei, hei tohu anō i ngā wāhi e whai tūranga nei koe, otirā, nā konā i titi (ā-tīaho) ai koe ki te ao. Kapi katoa ana i tēnei ko ngā kōrero mō te whakatupuranga, mō ngā tūranga, mō ngā āhua, mō ngā pūkenga/pūmanawa anō o te raukura.